united_kingdom_round_icon_64

Luksemburško-slovenski poslovni klub

Kaj lahko storimo za vas

LSBC poslovna mreža zagotavlja podjetjem in novoustanovljenim podjetjem podporno in obsežno mrežo poslovnih kontaktov za sklepanje  B2B partnerstev na želenem trgu ter izmenjavo poslovnih znanj, dobrih praks in izkušenj v okviru skupnosti. Uporabljamo nove in inovativne načine povezovanja, rezultati so vidni v hitrorastoči skupnosti medregijsko in sodelovalno naravnanih podjetij in strokovnjakov. LSBC je podprt s strani Javne agencije SPIRIT Slovenija, uradni partner koncepta b2fair za Slovenijo (Chambre de Commerce Luksemburg) ter aktivni partner in član različnih organizacij v JVE in širši regiji.

kickStartIcon

Začnite svoj projekt

LSBC ponuja dostop hiter dostop do mednarodne mreže poslovnežev na področjih inovacij, novih tehnologij, trajnostnega razvoja, socialnega podjetništva, itd.

 • Najdite investitorja za vaš projekt
 • Poiščite strokovnjake za vašo projektno ekipo
 • Poiščite B2B partnerje za vaše ciljne trge

 

growBusinessIcon

Pričnite poslovati globalno

Uporabite informacijske kanale in stike LSBC. Poslovna mreža LSBC vam lahko ponudi naslednje storitve:

 • Podporno okolje B2B partnerstev na želenem trgu
 • Dejavnosti podprte z različnimi komunikacijskimi kanali
 • Izmenjava poslovnih znanj, najboljših praks in izkušenj na način »član članu« za lažji preboj v tujini
 • Dostop do partnerskih organizij LSBC

 

Najpomembnejši sektorji

vesoljska industrija, avtomobilske komponente, čiste tehnologije, finančni sektor, visokotehnološka znanost, IKT, zaščita intelektualne lastnine, znanost o življenju, logistika, raziskave in razvoj in ladijski prevoz.

Poslovni običaji in bonton v Luksemburgu

Priporočamo dogovarjanje za sestanke preko posrednikov, na priporočilo je dogovor uspešnejši. Priporočamo dogovor vsaj teden ali dva pred želenim terminom. Julij in avgust nista najbolj primerna, prav tako ne med božičem in novim letom in v velikonočnem tednu. Na sestanke bodite točni oziroma v primeru zamude le-to sporočite. Sestanek pričnite s kratkim neformalnim uvodom in se držite dogovorjenega časovnega okvirja.

Luksemburžani poslovne odnose povezujejo z osebnimi, zato priporočamo, da se pozanimate o njihovi kulturi in državi. Poslovna kultura je hierarhična, so zelo direktni in obenem taktni, da ne užalijo sogovornika. Da spoznajo bodoče partnerje si vzamejo čas in ne marajo priganjanja za dogovor k poslu. Jezik sporazumevanja je večinoma angleški, govorijo pa ponavadi (poleg luksemburščine) še francosko in nemško.

Kako odpreti podjetje v Luksemburgu

 • Korak 1 Preden zaprosite za dovoljenje za opravljanje dejavnost zagotovite izpolnjevanje pogojev
 • Korak 2 Večina komercialnih dejavnosti, sektor obrti ali nekateri svobodni poklici zahtevajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti iz Generalnega direktorata za MSP in podjetništvo na Ministrstvu za gospodarstvo (Directorate General for SMEs and Entrepreneurship of the Ministry of the Economy).
 • Korak 3 Ne glede na pravno obliko morajo biti podjetja s sedežem v Luksemburgu registrirana v registru za trgovino in v sodnem registru (Luxembourg Trade and Companies Register).
 • Korak 4 Imetnik poslovnega dovoljenja se mora registrirati pri Skupnem centru za socialno varnost ( Centre commun de la sécurité sociale – CCSS ) bodisi kot samozaposleni delavec ali kot zaposlena oseba.
 • Korak 5 Podjetja s sedežem v Luksemburgu morajo biti DDV zavezana v skladu z registracijskim uradom Luxembourg Land Registration & Estates Department (Administration de l’enregistrement et des domaines – AED).
  Več informacij http://www.luxembourgforbusiness.lu/en/invest/doing-business-luxembourg

Informacije za izvoznike

Agencija za carine in trošarine ( Administration des douanes et accises ) je eden izmed 3 davčnih organov v Luksemburgu in vključuje centralni davčni urad carinske in trošarinske službe in carinskega oddelka, odgovornega za zbiranje: carin (dajatve in davki za uvoženo blago ), trošarin, davkov na motorna vozila, prispevke za težka tovorna vozila (e-vinjete), itd.

Carinska uprava, Croix de Gasperich, L-1350 Luksemburg, Telefon (+352) 49 88 58 429, Faks: (+352) 49 88 58 400 Uradne ure: ponedeljek – petek od 08.00 – 17.00 ure

eDouane Helpdesk Luksemburg, Telefon: (+352) 2818 – 2000, Faks: (+352) 2818 – 9200 E-pošta helpdesk.plda@do.etat.lu  Spletna stran http://www.do.etat.lu/edouanes/Helpdesk/Contact_Helpdesk.htm.

Pomembni kontakti / inštitucije

Selitev sedeža podjetja v Luksemburg: Ministry of the Economy, 19-21, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Tel.: +352 26 20 27 68, gospod Christian Ginter

Gospodarska zbornica Luksemburg, 7 r. Alcide de Gasperi – Kirchberg, 2981 Luksemburg, gospa Edith Stein, svetovalka za Slovenijo, Tel.: (+352) 42 39 39 – 482, E-pošta: edith.stein@cc.lu Spletna stran: www.cc.lu

Luxembourg for Business (LfB), 19-21, Boulevard Royal,  L-2449 Luksemburg, E-pošta: info@luxembourgforbusiness.lu Spletna stran: http://www.luxembourgforbusiness.lu/en
Luxembourg for Business (LfB), inciativa Ministrstva za gospodarstvo in mednarodno trgovino, Ministrstva za mala in srednja podjetja in turizem, Gospodarske zbornice, the Office du Ducroire, urada za javno bančništvo (SNCI), Obrtne zbornice in luksemburškega poslovnega združenja FEDIL. Namenjena je vsem, ki želijo pridobiti kontakte in koristne informacije o poslovanju v državi ter napovednike dogodkov.

Veleposlaništvo Republike Slovenije Bruselj (pristojno za Luksemburg), Rue du commerce 44, 1000 Bruselj, Belgija, Telefon: (+) 32 2 213 63 37, Faks: (+) 32 2 213 64 29, E-pošta: vbr@gov.si Dežurna številka: (+) 32 494 336 396